Lesinformatie

Eemnes

Locatie:
Personal Vitality / Kenkokai
Vogelkersberg 5E
3755 BN Eemnes

Huizen

Locatie:
Yogacentrum Surya
Logger 8
1276 BR Huizen

 

Contributie

Introductie- en Proeflessen
Gratis: graag van te voren aanmelden alstublieft

Groepslessen
• Abonnement voor 12 lessen Qigong (60 minuten): € 96,-
• Losse les van 60 minuten: € 12,50

Bij inschrijving betaalt u éénmalig inschrijf-/administratiekosten ad € 10,-

In verband met de jaarlijkse zaalhuurverhoging kan de contributie per seizoen worden aangepast.

Opzeggen: schriftelijk of per email voor het einde van de periode.