Qigong bewegingsleer en therapievorm

Qigong is één van de therapievormen van de traditionele Chinese geneeskunde, meestal aangeduid met TCM (Traditional Chinese Medicine). Qi staat voor het Chinese concept van levensenergie; Gong betekent zoveel als “de kunst” of “vaardigheid”. Qigong kun je dus vertalen als “het beheersen van en werken met levensenergie”.
In de Chinese traditie is het beheersen van en werken met de levensenergie voor verschillende gebieden ontwikkeld. Qigong wordt vooral toegepast voor geneeskundige, spirituele en martiale doeleinden en kent voor iedere toepassing verschillende methoden en technieken.
Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken brengt Qigong lichaam en geest in evenwicht. Dit heeft een zeer positieve werking op de gezondheid, zowel preventief als curatief.
Eén van de belangrijkste aspecten van Qigong voor de ontwikkeling van de beoefenaar is dat men een scherp bewustzijn ontwikkelt met betrekking tot het eigen fysieke, mentale en spirituele functioneren.

In China wordt Qigong verdeeld in 5 grote stromingen.

Taoïstische Qigong.
• Deze stroming is meer dan 4000 jaar oud en heeft als doelstelling het in harmonie brengen van het mentale en fysieke lichaam. De balans tussen en eenwording van het universum en de mens. Kenmerkend is ook het streven naar een lang leven. Het is een mentale en fysieke training.

Boeddhistische Qigong.
• Deze stroming is meer dan 3000 jaar oud en afkomstig uit India. Doelstelling is het onthechten van alle levenskwesties om een zuivere geestelijk toestand te bereiken. De training is vooral een mentale training.

Confuciaanse Qigong.
• De voornaamste doelstelling is moreel gedrag. De training bestaat vooral uit stilzitten en meditatie; het is dan ook vooral een mentale training.

Wushu Qigong.
• Hierin onderscheidt men twee stromingen:
◦ Zachte Qigong: om de innerlijke energie te versterken en te vergroten, zodat men deze energie kan gebruiken in de vechtkunst (bijvoorbeeld Taiji Quan).
◦ Harde Qigong: met als doel om het hele lichaam of delen ervan zodanig te verharden, dat het fysieke incasseringsvermogen vergroot wordt. Hiervoor bestaan speciale trainingen: IJzeren Vest, IJzeren Palm, etc..

Medische Qigong.
• Bepaalde vormen hiervan stammen uit de Wushu Qigong, andere uit de Taoïstische of Boeddhistische Qigong. De doelstelling is om allerlei ziektes en klachten (zowel mentaal als fysiek) te bestrijden en te voorkomen, zodat men gezond kan leven.
Binnen deze 5 stromingen zijn er talloze vormen en stijlen. Ondanks de vele verschillen hebben alle soorten Qigong één ding gemeen: ze zijn allemaal goed voor de mentale en fysieke gezondheid.
In het Boeddhisme zegt men: “Er zijn 36-duizend wegen om te bewandelen, maar de bestemming is dezelfde.” Dus er zijn vele manieren om Qigong te beoefenen, maar ze leiden allemaal naar hetzelfde doel.

Qigong wordt qua oefenmethode verdeeld in:

• Jin Gong: dit is Qigong zonder bewegingen in zittende, staande of liggende positie.
• Dòng Gong: bewegende Qigong.
De Jin Gong gebruikt bepaalde houdingen, Dòng Gong bepaalde vastgelegde bewegingspatronen, die gecombineerd kunnen worden met diverse ademhalingstechnieken, klanken of visualisaties. Hierbinnen bestaan talloze variaties en technieken.

Wat betekent Qigong voor de gezondheid?

Qigong kan een heleboel chronische klachten en ziektes verzachten en herstellen, zoals stress, mentale en fysieke vermoeidheid, reumatische klachten, whiplash en allerlei aandoeningen van de interne organen (maag-, long-, lever-, nier- en hartklachten). Door Qigong beoefening kan men ook mentaal veranderen. Men voelt zich innerlijk rustiger, maar actief en alert in het dagelijks leven. Men kan makkelijker spanningen van zich afzetten en zit beter in z’n vel. Qigong verhoogt het concentratievermogen en de creativiteit. Het geeft een helder inzicht in het dagelijks leven.
Natuurlijk moet men Qigong onder goede begeleiding aanleren en beoefenen en nóóit uit boeken of van videobanden zelf proberen te leren. Ten eerste omdat bepaalde details van de Qigong alleen mondeling zijn over te dragen. Ten tweede omdat het belangrijk is dat de beoefening op de juiste manier gecorrigeerd wordt. Jarenlange foute beoefening kan de mentale en fysieke gezondheid serieuze schade toebrengen.

Qigong vormen bij De Ster:

Binnen Wújí worden een aantal Qigong vormen gedoceerd. Deze vormen volgen elkaar logisch op, en worden in doorlopende cursussen geleerd en geoefend. De vormen zijn o.a.:
• 5 klanken Qigong (Wu Sheng Qigong) – een combinatie van taoïstische en medische Qi Gong.
• Medicijn Boeddha Qigong (You Shu Gong) – een combinatie van boeddhistische en medische Qi Gong.
• Gouden metaal lichaam Gong (Jin Gang Shen Qi) – een combinatie van boeddhistische en medische Qi Gong.
• Duizend armen en duizend ogen Guanyin Boeddah Qigong (Qian shou qian yan Guanyin boeddha gong) – een combinatie van boeddhistische en medische Qigong.
• Taiji Qi Gong – een combinatie van medische en vechtkunst Qigong.